Företagshälsovård

Företagshälsovård i Linköping och Norrköping

Cordinator Medical Service är experter på allt inom företagshälsovård i Östergötland, med bas i Linköping samt Norrköping.

Här är några exempel på expertis vi erbjuder inom vår företagshälsovård:

  • Företagsläkare
  • Företagssköterskor
  • Ergonomer
  • Arbetsmiljöingenjörer
  • Beteendevetare
  • Psykologer
  • Sjukgymnaster

Cordinator Medical Service grundades 2004 och vi har sedan dess erbjudit skräddarsydd och kundanpassad företagshälsovård till företag i Östergötland.

Kontakta oss och berätta om just ert behov så hittar vi ett perfekt upplägg för er.

 

Vad är företagshälsovård?

Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare är skyldiga att ge sina anställda nödvändig företagshälsovård i respektive yrke. Behovet inom området varierar därmed beroende på vilken bransch det rör sig om.

I Sverige så har anställda rätt till bra arbetsmiljö och därmed exempelvis att sjukdomar och olycksfall på arbetsplatsen förebyggs. Detta arbete ska anpassas efter de anställdas förutsättningar i varje företag. Som anställd ska du ska du exempelvis få stöttning till att börja arbeta igen efter sjukskrivning. Om arbetsgivare inte har tillräcklig kunskap, tid elelr resurser för att minska risker/sjukdomar etc. på så kan, eller kanske bör, företagshälsovård installeras.

Tjänster inom företagshälsovård kan exempelvis identifiera risker och utefter det lämna förbättringsförslag av arbetsmiljön. Arbetsgivaren beställer och står för kostnaden av företagshälsovården. Vissa större företag har egen företagshälsovård, men de flesta anlitar ett externt företag som specialiserar sig inom området.

Företagshälsovården kan brytas ner och sammanfattas ibland med att 1) arbete för att förebygga eller rehabilitera belastningsskador, 2) hjälpinsatser vid utredning av arbetsskador, missbruk, psykiska utmaningar eller utmaningar relaterade till stress. På senare tid har även så kallade hälsopedagoger varit en del av företagshälsovården som efterfrågats. I Sverige i dag så finns ca 600 företag som erbjuder företagshälsovård. Ca 70% av Sveriges arbetstagare säger att de har tillgång till företagshälsovård.

Sammanfattningsvis, företagshälsovård är därmed ett arbete som är både hälsofrämjande, förebyggande samt med arbetsanpassning och rehabilitering för sjuka. Ytterligare ett appliceringsområde för företag som erbjuder företagshälsovården är för insatser vid organisationsförändringar. Detta för att exempelvis bidra med kunskap om hur dessa förändringarna påverkar arbetet och de anställda. Företagshälsovården kan slutligen dessutom anlitas i planeringsfaser av kontorsflytter till nya lokaler och vid förändring av arbetsmetoder, liksom vid inköp av nya maskiner och utrustning.

Kontakta oss och berätta om just ert behov så hittar vi ett perfekt upplägg för er.

Visste du att?

Företagshälsovård ingår

Visste du att företagshälsovård ingår i många av Elektrikernas kollektivavtal? Företagshälsovårdens främsta uppgift är att minimera och helst eliminera risker i arbetsmiljön hos företag!

Obligatoriskt inom den offentliga sektorn

Visste du att företagshälsovård inom den offentliga sektorn är obligatorisk enligt kollektivavtal, och inom den privata sektorn så har ungefär 2/3 av alla sysselsatta tillgång till företagshälsovård.

Frågor och svar

Företagshälsovård.nu är en sida med syfte att samla all relevant information om vad företagshälsovård är och vilka möjligheter som finns för företag för att få friskare medarbetare och mer hållbara arbetsplatser och -miljöer.

På denna sida finns mycket relevant om vad som ingår i företagshälsovård. Vill du ha ännu mer information kan du läsa mer på Cordinators hemsida.

På denna sida finns mycket relevant om vad som ingår i arbetsmiljöarbetet. Vill du ha ännu mer information kan du läsa mer på Cordinators hemsida.

På denna sida finns mycket relevant om vad som ingår i rehabiliteringsarbetet. Vill du ha ännu mer information kan du läsa mer på Cordinators hemsida.

Cordinator Medical Service är en av Östergötlands ledande företagshälsor. Man erbjuder kvalitativ och kundanpassad företagshälsovård sedan man grundades 2004. Du kan läsa mer på Cordinators hemsida.

Sagt om företagshälsovård

"Företagshälsovården är en marknadsanpassad kunskapsbransch, med bred kompetens där samarbetet mellan olika kompetenserna är unikt och viktigt. Vår utgångspunkt är arbetsplatsen och organisationen där vi förebygger, undanröjer och beskriver samband mellan organisation, grupp och individ."
Företagshälsovårdens branschorganisation
2020
"Företagshälsovården (Företagshälsan) är en oberoende expertresurs inom både psykisk och fysisk arbetsmiljö samt rehabilitering. De arbetar med att förebygga och undanröja hälsorisker. De identifierar och beskriver också sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa."
Caroline Olsson, 1177 Vårdguiden Stockholms län
Marie Dahlgren, Kommunikationsansvarig, Sveriges Företagshälsor
2016

Kort film om Cordinators företagshälsovård: